SIP Paneļu montāžas instrukcija

  Būvējot ēkas no SIP paneļiem ir ļoti svarīgi ievērot pareizu SIP paneļu uzstādīšanas tehniku. Šai rakstā Jums tiek piedāvāts ieskats SIP paneļu montāžas principos. To ievērošana ir svarīga, jo no pareizas SIP paneļu uzstādīšanas ir atkarīgs Jūsu būvētās būves kalpošanas ilglaicīgums.

  Terminoloģija:

  SIP – Strukturēti izolēto paneļu sistēma
  OSB - orientēta skaidu plātne
  EPS – izolācijas putuplasta serde
  Perimetrs- brusa, ar kuras palīdzību tiek pareizi piestiprināts ar skrūvēm un līmi SIP panelis pie grīdas
  Augšējā brusa - brusa, kas tiek uzstādītaa SIP paneļu sienu augšā (griestu pusē)
  Galu noslēdzējs - brusa, kas tiek uzstādīta SIP sienu, stūru, grīdu galu noslēgšanai
  Montāžas putas - līme, kas izplešas ārpus sākotnējā izmēra, aizpilda atstarpes un nodrošina hermētisku blīvējumu starp SIPS celtniecības elementiem

  Iepazīšanās - Materiāls:

  Visi materiāli jāpārklāj un jānovieto sakrauti līdz montāžas pabeigšanai. Visi materiāli ir taisni, kalibrēti. SIP paneļiem jābūt sakrautiem uzmanīgi un atbilstoši montāžas procesa secībai. Jāuzmanās, lai nebūtu sabojātas OSB malas, jo tas padara sarežģītu precīzu mājas samontēšanu.

  Paneļu kraušana jānodrošina, izmantojot latas, lai nodrošinātu gaisa kustību. Ap materiālu jābūt pietiekami daudz vietai, lai brīvi varētu pacelt un pārvietot plāksnes. Paceļamajām saitēm jābūt novietotām un izmantotām, ievērojot darba drošības noteikumus.

  Ja paneļu uzglabāšana notiek iekštelpās, tad ir jānoņem vismaz 50% no iepakojuma materiāla. Paneļi jānovieto uz latām, lai nodrošinātu gaisa apmaiņu un neļautu piekļūt mitrumam. Iepakojumu atveriet kā norādīts attēlā.
  SIP pakotnē jums var būt papildu kaste, kas var iekļaut projekta dokumentāciju, stiprinājumus, elpošanas membrānas un citus priekšmetus. Atzīmējiet visus priekšmetus un pārliecinieties, ka tie tiek turēti drošā vietā.

  Ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar SIP paneļiem:

  • Montāžas laikā OBLIGĀTI sekot tehniskajam zīmējumam un detaļas savienojiet pēc tā.
  • Montējot māju, obligāti ievērojiet visus darba drošības noteikumus.
  • Uzglabājiet paneļus kā norādīts instrukcijas ievadā.
  • Uzglabājiet paneļus guļus un apsegtus.
  • Izmantojiet mastiku vai montāžas putas, savienojot paneļus savā starpā.
  • Savienot paneļus drīkst tikai ar ražotāja piegādātajiem savienojuma elementiem.
  • Pirms sienas uzstādīšanas, pārliecinieties, ka pamati ir līdzeni un līmenī.
  • SIP perimetra stiprinājumus uzstādīt tā, lai OSB plāksne pilnībā guļ uz pamata.
  • Uzstādīšanas laikā nodrošiniet pietiekamu paneļu fiksāciju, lai līdz piestiprināšanai panelis neapgāžas.
  • Pirms paneļa ievietošanas pārliecinieties, ka starp paneli un stiprinājumu nepaliek akmentiņi, skaidas vai cita veida materiāli.
  • Ja stiprinājuma elementi ir bojāti, neizmantojiet tos un neaizvietojiet ar pašu sagatavotiem.
  • Konstrukcijas montāžu sākat ar stūri.
  • Lai izvairītos no paneļu bojājumiem, neguldiet paneli uz OSB kārtīm vai stūriem pārvietošanas vai montēšanas laikā.

  SIP sienas paneļu uzstādīšana:

  • Pārliecinieties, ka betona perimetra sienā vai plātnē nav putekļu un gruvešu. Pārliecinieties, ka nav izveidojušies paaugstinājumi betona lējumā, kas neļaus panelim taisni un blīvi nogulties uz stiprinājuma perimetra.
  • Pārbaudiet plātnes līmeni un izmērus un veiciet nepieciešamās korekcijas, lai iegūtu līdzenu perimetru ar pareizajiem izmēriem. Pirms perimetra uzstādīšanas uz betona pēdas, novelciet līnijas, pēc kurām vadīties.
  • Perimetru bīdiet no iekšpuses līdz jūsu iepriekš novilktajai līnijai.
  • Piestipriniet perimetru pie pamata plāksnes tā, ka tas nodrošina stūru pārklāšanos un ir atstāta pietiekami daudz vieta lai var uzstādīt SIP paneļus.
  • Pārliecinieties, vai perimetrs ir uzstādīts taisnā līnijā, izmantojot lāzera līniju vai auklu līnijas / krīta līnija, kur lāzers nav pieejams. Ja perimetrs nav uzstādītas taisnā līnijā, tad SIP uzstādīšana būs ārkārtīgi sarežģīta, neprecīza un izraisīs izmēru neatbilstību tālākā montāžas procesā.
  • Uz perimetra uzklājiet mastiku vai montāžas putas pirms pirmā paneļa pacelšanas tam nepieciešamajā pozīcijā, tas nodrošinās hermētisku savienojumu. Piezīme - ārējās sienas ir numurētas uz ārējās paneļa puses - pārbaudiet SIP sienu rasējumus.
  • Pārliecinieties, ka ārējā OSB plāksne pilnībā guļ uz atbalsta virsmas, tas ir svarīgi, tā kā panelis ir nesoša konstrukcija.
  • Sāciet sienas montāžu no ēkas stūra.
  • Pārliecinieties par paneļa vertikālo līmeni un nepieciešamības gadījumā koriģējiet to.
  • Pieskrūvējiet paneli pie perimetra ar OSB nerūsējošā tērauda skrūvēm vizmas 35mm garumā. Skrūves jāskrūvē ik pa 20cm no abām paneļu pusēm.
  • Atkārtojiet procesu ar katru nākamo paneli, pārliecinoties, ka uz katras atklātas EPS virsmas ir uzklāts blīvējošs materiāls. Gan vertikāli, gan horizontāli. Paneļus savā starpā saskrūvē no abām pusēm tāpat kā 10. punktā norādīts. Kad pirmā siena ir salikta, nākamā tiek novietota nepieciešamajā leņķī un tās tiek sastiprinātas kopā stūrī tāpat kā pamata siena.
  • Turpiniet uzstādīt paneļus, līdz visas sienas ir tām paredzētajās vietās. Katru paneli uzstādot, pārliecinieties par līmeni.
  • Sienas augšpusē ievietojiet un pieskrūvējiet tam paredzēto sienas nobeiguma elementu. Uzstādot to, obligāti izmantojamas montāžas putas. 

  SIP jumta paneļu uzstādīšana:

  • Jumta paneļi parasti tiek pacelti vietā, izmantojot celtni. Pārliecinieties, ka celšanas saites ir novietotas tādā veidā, lai paneli var novietot pareizi.
  • Jumta paneļu celšana: Jumta paneļi ir lieli un to svars var būt līdz pat 23kg/m2. Tāpēc SIP jumta paneļu celšanai ir labāk izmantot ceļamkrānu. Gadījumos, kad nav iespējama celtņa izmantošana, ir jāizmanto alternatīvi celšanas mehāniskie līdzekļi. Lai celtu paneli ar ceļamkrānu, var tikt izmantoti speciāli metāla stiprinājumi, kas piestiprinās pie paneļa lentas, kas tiek apliktas apkārt SIP panelim tādā veidā, lai paneli droši var pacelt.
  • Kores sijas vai vidējā laiduma sijas parasti tiek paceltas, arī izmantojot mehāniskos palīglīdzekļus un nostiprinātas saskaņā ar inženiera specifikācijām.
  • Pirms pirmā jumta paneļa nostiprināšanas vietā, pārbaudiet dzegas / apmales pārkares, lai nodrošinātu jumta paneļa pareizu novietojumu. Tad piestipriniet šo jumta paneli pie kores sijas, frontona un karnīzes sienas galvas koka stiprinājuma, izmantojot inženiera norādītos specializētos stiprinājumus.
  • Paceliet nākamo jumta SIP paneli vietā un pārbaudiet pārkari, kā minēts iepriekš, uzklājiet montāžas putas savienojumu vietās un nofiksējiet SIP paneļus kopā. Nostipriniet gar savienojošajām splainēm ar skrūvēm gan iekšpusē, gan ārpusē. Piestipriniet SIP paneli pie kores un sienas galvas, izmantojot specializēti paneļu stiprinājumus. Atkārtojiet procesu, nepārtraukti pārbaudot pārkares utt., līdz jumts ir pilnībā uzstādīts.

  Pārbūve:

  Gadījumā, ja ir nepieciešams pārbūvēt jau uzbūvētu SIP paneļu būvi, obligāti piesaistiet sertificētu inženieru un būvbrigādi. Nekādā gadījumā neveiciet pārbūves darbu patstāvīgi.

  Nojaukšana:

  Gadījumā, ja ir nepieciešams nojaukt SIP būvi, piesaistiet sertificētu būvbrigādi. Nekādā gadījumā neveiciet nojaukšanas darbus patstāvīgi.
  Ēku var nojaukt elementāri, šajā gadījumā būvniecības secība ir apgriezta. Uzsākot nojaukšanas darbus, īpaša uzmanība jāpievērš visas konstrukcijas stabilitātei un nepieciešamības gadījumā ir jādomā par īslaicīgu papildus konstrukciju, kas nodrošina vēl nenojauktās būves daļas stabilitāti.

  SIP paneļu specifikācija:

  OSB (orientētas skaidu plātnes):
  12mm bieza plāksne veido Strukturētā izolētā paneļa iekšējo un ārējo pārklājumu. SIPpanel SIA ražotajos strukturēti izolētajos paneļos tiek izmantoti OSB, kas ražoti atbilstoši ISO9001 standartiem.

  Izolācijas putuplasts:
  Izolācijas putuplasta serde EPS80, kas izmantota SIP paneļa ražošanā, ir uguns izturīga un atbilst visiem standartiem, kādi ir noteikti normatīvajos aktos SIP paneļu ražošanai.

  SIP paneļu biezumi:

  • Ārsienu paneļi un nešošās sienas: 174mm
  • Iekšējās sienu peneļi: 124mm
  • Grīdas un Jumta paneļi: 224mm

  Hermētisks:
  SIP paneļi pēc savas būtības ir hermētiski un pārbaudīti līdz <0,25ACH @ 50Pa - ārkārtīgi piemēroti gaisa hermētiskām konstrukcijām.

   

  Kategorija: SIP Paneļi / Autors: Edgars Kristjansons / Datums :  2020-11-22 / Hits: 3692
  Edgars Kristjansons
  2020-11-22
  SIP Paneļi